• सेतो बाघ । Seto Baagh

सेतो बाघ । Seto Baagh

'बडामहारानी ! आज मिले सेतो बाघ देखे |'

'कस्तो रहेछ ? सरकार !'

'निक्खुर सेतो |'

'त्यो सेतो बाघलाई सरकारबाट हानिबक्सिएन ?'

'हाने, तर लागेन |'