• मन | Man

मन | Man

"'मन' विचारमा प्रगतिशील, भाषामा गुलियो, विषयमा मौलिकतापूर्ण, प्रतिपादनमा कलामय, शैलीमा कवितात्मक, सरस र सरल तथा शिल्पमा वेगमयता र आकर्षणको सामञ्जस्य भएको समग्र बास्ना आउने फुल हो। यसको हरकले नेपाल नै गन्हाउँछ, बास्नाले नेपाल नै सुगन्धित हुन्छ ।" - तारानाथ शर्मा