•  हिमाली दर्शन | Himali darshan

हिमाली दर्शन | Himali darshan

मोहन वैद्य गहन अध्यता, विशिष्ट चिन्तक र वरिष्ठ समालोचक हुनुहुन्छ। उहाँको 'हिमाली दर्शन' उहाँभित्रका ज्ञानराशीको प्रतिबिम्ब हो। र यसले मोहन वैद्य हाम्रो पूर्वीय दर्शनका गम्भीर अध्येता र विश्लेषक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ।