• एक दुरका सितारा /ek  duraka sitara

एक दुरका सितारा /ek duraka sitara

ए दूरका सितारा 

मेरो चादनी कहाँ छ ?

 

आधिमहा परेको त्यो दिप हु दियको 

सम्झेरा यो पृथिवी जो छैन नि निभाको 

ए दिप हो अध्यारा,भन रोशनी कहा छ ?

 

लाली सबै गयको त्यो फुल हु फुलेको 

पर्केर यो बसन्त जो छैन लै झरेको 

ए फुल हो टुहुरा, भन मालिनी कहा छ ?

 मेरो चादनी कहा छ ?