• प्रतिबद्ध | Pratibadha

प्रतिबद्ध | Pratibadha

प्रतिबद्ध ऐतिहासिक उपन्याससिल्पी डायमन शमशेरज्युको यथार्थ परिवेशमा आधारित अर्को सहासिक उपन्यासयात्रा हो।