• मिथ्या। Mithya

मिथ्या। Mithya

कृपा गरेर मलाई यो कालवृक्षयक्षणि   को वन्धनबाट मुक्त्त गरिदेउ। 

          -श्रापित यक्षणी 

म आफ्नो मृत्युभन्दा पहिले उनको मुक्ति कुरेर बसेको छु। 

         - तोरणघाटको बुढो माझि 

प्रेम भन्ने कुरा अस्तित्वको डिएनएमै छैन। 

         -भुलभुलैया