• मफलर/ Mafalar

मफलर/ Mafalar

हरेकको जिन्दगीमा महाभारत घट्दैन 

जहाँ घट्छ, त्यहाँ एउटा गीता जन्मिन्छा ।