• हंस | Hansa

हंस | Hansa

यथार्थवाद र स्वैरकल्पनाको मिश्रनमर्फत आप्रवासी अनुभव, पर्यावरणीय संकट, भाषाको सिमितता, पुंसत्व र नारित्वबारे चलिआएका भाष्य तथा प्रेम, विछोड, इर्ष्या र हिंसासँग जोडिएका मानवीय अनुभवलाई यस उपन्यासले केलाएको छ।
साथै, आख्यानको संरचनामार्फत चरा, सर्प र अन्य मानवेतर प्राणीका कथालाई मानविकरण गर्दै मानव - केन्द्रित विश्वदृष्टिलाई केहि हदसम्म विस्थापित गर्ने कोसिस गरेको छ।