पशुपन्छीले पनि गर्छन् बलात्कार !

पशुपन्छीले पनि गर्छन् बलात्कार !

Comments