• दोचा

दोचा

MANSOON

PLEASE COME SOON!

सपनाहरुलाई गाँस, प्रार्थनाहरुमाझ अलिकति हाँस तानपुराको तार कस अनि सन्तुरछेवै बस मैले गाउने राग मलहारको आलापद्वार हुँदै तिमी मभित्र पास, तिमी मभित्र खस ।

 

MANSOON

PLEASE COME SOON!